עִבְרִיתEnglish

אלוסול - Alusol Solution For Gingival Retraction

Alusol מייצרת רירית מיידית וזמנית ומורידה את שטפי הדם וההפרשות, מייצרת כיסוי מגן על פני השטח, מקשה אותו מה שהופך את ההשפעה של התרת הרירית, המאפשרת קבלת רשמים, כמו הניתוח.

Alusol produces an immediate and temporal Over mucous reduce the hemorrhages and secretions, producing a protector covering on the surface, hardening it what makes an effect of RETRACTION of the mucous, that facilitates the taking of impressions, like the operatoria.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email