עִבְרִיתEnglish

נקסקור - NexCore

קטגוריה

230.00

צמיגות וזרימה מתאימה לבטון לאחר בנייה ולבניית ליבות. ריפוי קל וריפוי עצמי אפשריים כך שאין צורך לדאוג לכישלון הפילמור של שרף, קל לערבוב לפי סוג ערבוב אוטומטי, הזרקה ישירה: קצה תוך-אוראלי, קצה אנדו, יכולת רדיו מצוינת

Suitable viscosity and flow for post cementation and core build-up.
Light-curing and self-curing are possible so there is no need to worry about the polymerization failure of resin, Easy-to-mix by auto-mixing type, Direct injection: Intraoral-tip, Endo-tip, Excellent radiopacity

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email