עִבְרִיתEnglish

דבק לשתלים - Implant Cement Use In Automix + 10 Mixing Tips

Implant Cement מיועד במיוחד לכתרים עם שמירת שתלים ומתאים לבטון זמנית של שחזורים זמניים שבהם רצוי שמירה לטווח הארוך או מוגברת. Implant Cement עשוי שרף אלסטומרי קשוח ומספק שמירה מאובטחת וחותם שולי מעולה. מכיוון שהשימור הוא מכני, ניתן להסיר את הכתר מבלי להיהרס. שרף אלסטומרי קשוח שמתכופף תחת כוח, סופג זעזועים ומתנגד להתפרקות תחת לחץ אוקסומיומי יומי.

DSI Implant Cement is designed specifically for implant-retained crowns and is suitable for temporary cementation of provisional restorations where long-term or increased retention is desired. DSI Implant Cement made from a tough elastomeric resin and provides secure retention and an excellent marginal seal. Because the retention is mechanical, the crown can be removed without being destroyed. A tough elastomeric resin that flexes under force, absorbs shock and resists breaking down under daily occlusal stresses.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email